Logo ZFCS

News

Seminarium Zakładowe
         Wtorek, 24.02.2009,  godz. 10.00,  paw. A1, s.201
         Dr Łukasz Gondek (KFCS WFiIS AGH)
          wygłosi referat pt.
        "Magnetyzm w wybranych związkach RTX2 oraz RT2X2"    
Seminarium Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego
            25 lat badań nadprzewodnictwa
     w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego AGH
 
        Zdjęcia  1 2 3
                                                                                                                    

Strona główna