Archive Seminars 2000/2001 (summer)                                                                       

Mgr inż. Waldemar Tokarz (ZFCS WFiTJ AGH)
Prądy krytyczne w ceramicznych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
Sala seminaryjna, wtorek 20.02.2001 godz. 10.00

Mgr Dariusz Chocyk (Instytut Fizyki Politechniki Lubelskiej)
Niezwierciadlane rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego w układach wielowarstwowych
Sala seminaryjna, wtorek 27.02.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Artur Błachowski (WFiTJ AGH)
Wpływ domieszek, mikrostruktury i temperatury na kinetykę przemiany fazowej a -s w układzie Fe-Cr
Sala seminaryjna, wtorek 6.03.2001 godz. 10.00

Dr Urszula Wdowik (AP Kraków)
Dlaczego kryształy soli kuchennej rosną jako sześciany?
Sala seminaryjna, wtorek 13.03.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiTJ AGH)
Magnetyczne i strukturalne właściwości wodorków GdMn2Hx
Sala seminaryjna, wtorek 20.03.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Paweł Stoch (ZFCS WFiTJ AGH)
Struktura krystaliczna i oddziaływania nadsubtelne w związkach międzymetalicznych Dy(Fe0.7-xAlxCo0.3)2 i Dy(Fe0.7Co0.3-xAlx)2
Sala seminaryjna, wtorek 27.03.2001 godz. 10.00

Dr Maciej Urbaniak (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
Magnetooporowe warstwy wielokrotne na bazie permaloju
Sala seminaryjna, wtorek 3.04.2001 godz. 10.00

Mgr Bartosz Handke (ZFCS WFiTJ AGH)
Przygotowanie do eksperymentu z użyciem metody nieelastycznego rozpraszania jądrowego
Sala seminaryjna, wtorek 10.04.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Ryszard Zalecki (ZFCS WFiTJ AGH)
Penetracja pola magnetycznego i prądy krytyczne w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach talowych i bizmutowych
Sala seminaryjna, wtorek 24.04.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Marek Onak (ZFCS WFiTJ AGH)
Stare i nowe zastosowania łuku elektrycznego do syntezy materiałów
Sala seminaryjna, wtorek 8.05.2001 godz. 10.00

Mgr inż. Piotr Mietniowski (ZFCS WFiTJ AGH)
Magnetyczny rezonans jądrowy w YMn2Dx w stanie paramagnetycznym
Sala seminaryjna, wtorek 15.05.2001 godz. 10.00

Dr Ewa Jędryka (IF PAN Warszawa)
Mikrostruktura i właściwości magnetyczne materiałów nanokrystalicznych Cu90Co10 - badania NMR
Sala seminaryjna, wtorek 22.05.2001 godz. 10.00 Mgr inż. Dariusz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Magnetyczny rezonans jądrowy w podwójnych perowskitach
Sala seminaryjna, wtorek 29.05.2001 godz. 10.00 Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiTJ AGH)
Siła v.s. zmiana pędu (Seminarium dydaktyczne)
Sala seminaryjna, wtorek 5.06.2001 godz. 10.00

Main page