Archive Seminars 2001/2002 (summer)

Mgr Andrzej Rysak (Zakład Fizyki Doświadczalnej, IF UMCS Lublin)
Dynamika wirów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.03.2002 godz. 10.00

Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiTJ AGH)
Metody symulacyjne w obliczeniach struktury elektronowej
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.03.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Jaroslaw Kanak (WEAIiE Katedra Elektroniki)
Dyfrakcja rentgenowska układów wielowarstwowych (metody pomiaru i modele)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.03.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Paweł Stoch (ZFCS WFiTJ AGH)
Struktura krystaliczna i oddziaływania nadsubtelne w związkach Dy(Fe0.7Co0.3-xNix)2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.04.2002 godz. 10.00

Mgr Bartłomiej Handke (ZFCS WFiTJ AGH)
Fononowa gęstość stanów jonów żelaza w pobliżu przejścia Vervey’a w magnetycie
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.04.2002 godz. 10.00

Mgr Andrzej Budziak (ZFCS WFiTJ AGH)
Wpływ wodoru na właściwości fizyczne wybranych związków ziem rzadkich z manganem
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.04.2002 godz. 10.00

Dr Tomasz ślęzak (ZFCS WFiTJ AGH)
Nowe wyniki badań układów FeAu
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 30.04.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Dariusz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Magnetyczny i niemagnetyczny molibden w Sr2FeMoO6
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.05.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Marek Onak (ZFCS WFiTJ AGH)
Zastosowanie łuku elektrycznego do otrzymywania monokryształów
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.05.2002 godz. 10.00

Mgr Bartłomiej Spisak (ZFCS WFiTJ AGH)
Słaba lokalizacja w układach metalicznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.05.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiTJ AGH)
Właściwości fizyczne wodorków ErMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.05.2002 godz. 10.00

Mgr inż. Marcin Sikora (ZFCS WFiTJ AGH)
Badania perowskitów manganowych metodami spektroskopii i magnetometrii XMCD
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.06.2002 godz. 10.00

Main page