Archive Seminars 2001/2002 (winter)

Dr. Bernd Pilawa (Inst. Fizyki, Uniwersytet w Karlsruhe)
High field EPR
Sala seminaryjna, wtorek 9.10.2001 godz. 10.00 Prof. Henryk Figiel (ZFCS WFiTJ AGH)
Wrażenia naukowe z USA (konferencja, wizyta w Argonne Laboratory, w Uniwersytetach St. Louis i Chicago)
Sala seminaryjna, wtorek 16.10.2001 godz. 10.00 Prof. Gerhard Gritzner (Johannes Kepler Universität, Linz)
Temat ...
Sala seminaryjna, wtorek 23.10.2001 godz. 10.00 Prof. Dr hab. Czesław Kapusta (ZFCS WFiTJ AGH)
Sprawozdanie z konferencji JENS w Grenoble i Workshopu w Granadzie
Sala seminaryjna, wtorek 30.10.2001 godz. 10.00 Prof. Tomasz Stobiecki, mgr Mirosław Żołądź (WEAIiE Katedra Elektroniki)
Obserwacja struktury domenowej w czasie rzeczywistym
Sala seminaryjna, wtorek 6.11.2001 godz. 10.00 Prof. Tomasz Stobiecki, mgr Mirosław Żołądź (WEAIiE Katedra Elektroniki)
Czy prof. Korecki robi dobre próbki?
Sala seminaryjna, wtorek 13.11.2001 godz. 10.00 Mgr Dorota Wilgocka-Ślęzak (ZFCS WFiTJ AGH)
Niekolinearne struktury magnetyczne w wielowarstwowych układach FeAu
Sala seminaryjna, wtorek 20.11.2001 godz. 10.00
 Dr Krzysztof Szymański (ZFCS IFD Uniwersytet w Białymstoku)
Spektroskopia mössbauerowska ze spolaryzowanym promieniowaniem -ewentualnie-"Pochodzenie pola magnetycznego Ziemi"
Sala seminaryjna, wtorek 4.12.2001 godz. 10.00
Mgr inż. Tomasz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Absorpcja mikrofalowa w tlenkach
Sala seminaryjna, wtorek 11.12.2001 godz. 10.00
 Mgr Andrzej Budziak (ZFCS WFiTJ AGH)
Wpływ wodoru na właściwości fizyczne wybranych związków ziem rzadkich z manganem
Sala seminaryjna, wtorek 15.01.2002 godz. 10.00
 
Main page