Archive Seminars 2002/2003 (summer)                                                                         

Dr Nika Spiridis (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków)
STM w badaniach nanostruktur epitaksjalnych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.03.2003 godz. 10:00

Dr Andrzej Wiśniewski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Wpływ defektów radiacyjnych na właściwości sieci wirów nadprzewodników wysokotemperaturowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.03.2003 godz. 10:00

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiTJ AGH)
Właściwości strukturalne i magnetyczne wodorków ErMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.04.2003 godz. 10:00

Dr Tomasz Ślęzak (ZFCS WFiTJ AGH)
Zjawisko reorientacji spinowej wywołane oddziaływaniem międzywarstwowym
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.04.2003 godz. 10:00

Mgr inż. Jerzy Grabowski (ZFCS WFiTJ AGH / MPI Halle)
Inżynieria spinowa w heterostrukturach ferromagnetyk/półprzewodnik
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.04.2003 godz. 10:00

Dr Maciej Czapkiewicz (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Modele procesów przemagnesowywania układów wielowarstwowych sprzeżonych magnetycznie
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 29.04.2003 godz. 10:00

Mgr inż. Tomasz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Rezonas feromagnetyczny i antyrezonans w La0.66Ca0.33MnO3
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.05.2003 godz. 10:00

Dr Marek W. Woch (ZFCS WFiTJ AGH)
Stan Szklisty w NWT
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.05.2003 godz. 10:00

Mgr Liliana Kolwicz (ZFCS WFiTJ AGH)
Pomiar ciepła właściwego wodorków
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.05.2003 godz. 10:00

Piotr Lewandowski
Pokaz nietypowych zabawek fizycznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 27.05.2003 godz. 10:00

Main page