Archive Seminars 2002/2003 (winter)

Zebranie pracowników Zakładu Fizyki Ciała Stałego, sprawy organizacyjne
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.10.2002 godz. 10:00

Dr Janusz Przewoźnik (ZFCS WFiTJ AGH)
Co nowego w manganitach?
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.10.2002 godz. 10:00

Dr Pavel Swoboda (Department of Electronic Structures, Charles University, Praha)
Complex approach to the specific heat analysis
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.10.2002 godz. 10:00

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski (Pracownia Magnetyzmu, Uniwersytet w Białymstoku)
Uporządkowanie w ultracienkich warstwach magnetycznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.10.2002 godz. 10:00

Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiTJ AGH)
Jak przewrotny Wektor zacnego Kwaterniona z admiracyi fizykusów wyżenoł?
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 29.10.2002 godz. 10:00

Dr. Glen Stewart (UNSW ADFA, Canberra, Australia)
Mössbauer detection of NMR at millikelvin temperatures
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 5.11.2002 godz. 10:00

Prof. dr hab. Henryk Figiel, Mgr Liliana Kolwicz, Michał Sobański (ZFCS WFiTJ AGH)
Co nowego w wodorkach
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.11.2002 godz. 10:00

Dr Janusz Niewolski (ZFCS WFiTJ AGH)
Warsztaty z Nadprzewodnictwa w Budapeszcie- Laboratorium z nadprzewodnictwa
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.11.2002 godz. 10:00

Prof. dr hab. Czesław Kapusta (ZFCS WHiTJ AGH)
Stare - nowe manganity
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.11.2002 godz. 10:00

Mgr inż. Tomasz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Temperaturowa zależność absorpcji mikrofalowej w manganitach
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 3.12.2002 godz. 10:00

Mgr inż. Paweł Stoch (ZFCS WFiTJ AGH)
Struktura krystaliczna, przewodnictwo elektryczne związków międzymetalicznych Dy(Fe1-xCox)2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.12.2002 godz. 10:00

Mgr inż. Dariusz Zając (ZFCS WFiTJ AGH)
Magnetyczny i niemagnetyczny molibden w Sr2FeMoO6
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.12.2002 godz. 10:00 Mgr Danuta Fus (ZFCS WFiTJ AGH)
Badania strukturalne magnetytu podstawianego cynkiem
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.01.2003 godz. 10:00 Mgr Andrzej Feuer (ZFCS WFiTJ AGH)
O pewnym paradoksie w okolicy punktu krytycznego
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.01.2003 godz. 10:00

Main page