Archive Seminars 2003/2004 (summer)


Dr. Colin J. Oates (ZFCS WFiTJ AGH)
A XANES study of manganese and ruthenium valence in new manganite phases
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.02.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Bartosz Sobanek (ZFCS WFiTJ AGH)
XANES manganitów domieszkowanych kobaltem
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 2.03.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Damian Rybicki (ZFCS WFiTJ AGH)
Anizotropia pola nadsubtelnego manganu w perowskitach
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.03.2004 godz. 10:00 Dr inż. Marian Gryciuk (Zakład Dynamiki Chemicznej, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Adsorpcja wodoru na powierzchni (100) TiH2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.03.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Marta Borowiec (ZFCS WFiTJ AGH)
Badania XANES związków RE2TM17Ax (RE=Sm, Nd, TM=Fe, Co, A=N, C, H)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.03.2004 godz. 10:00 Dr Roman Puźniak (IF PAN Warszawa)
Nadprzewodnictwo w MgB2: konsekwencje dwóch przerw energetycznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 30.03.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Piotr Wiśniowski (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Magnetic Tunnel Junction: properties and applications
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.04.2004 godz. 10:00

Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiTJ AGH)
Ujemny współczynnik załamania światła
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.04.2004 godz. 10:00

Mgr inż. Marek Onak (ZFCS WFiTJ AGH)
Technologia otrzymywania, struktura krystaliczna, efekt Mössbauera i właściwości elektryczne związków Gd(Mn-Fe)2, Gd(Fe-Co)2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 27.04.2004 godz. 10:00

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiTJ AGH)
Strukturalne i magnetyczne właściwości wodorków związku NdMn2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.05.2004 godz. 10:00

Mgr inż. Paweł Stoch (ZFCS WFiTJ AGH)
Oddziaływania nadsubtelne w związkach międzymetalicznych Dy(L1-cMc-xAlx)2 i Dy(L1-cMc-xCox)2; L, M - metale przejściowe
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.05.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Liliana Kolwicz-Chodak (ZFCS WFiTJ AGH)
Ciepło właściwe związków RMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.05.2004 godz. 10:00 Mgr inż. Dorota Wilgocka-Ślęzak (ZFCS WFiTJ AGH)
Niekolinearne struktury magnetyczne w wielowarstwowych układach Fe/Au
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.06.2004 godz. 10:00
Main page