Archive Seminars 2003/2004 (winter)

Prof. Henryk Figiel, Prof. Czesław Kapusta, Prof. Andrzej Kołodziejczyk (ZFCS WFiTJ AGH)
Reminiscencje z konferencji w Rzymie (ICM 2003)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.10.2003 godz. 10.00

Dr Oleksandr Abal'oshev (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Wpływ promieniowania laserowego na właściwości
cienkich warstw YBaCuO
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.10.2003 godz. 10.00

Piotr Lewandowski
Pokaz nietypowych zabawek fizycznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.10.2003 godz. 10.00

Dr Krzysztof Turek (ZFCS WFiTJ AGH)
Modelowanie 3D rozkładów pól magnetycznych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.11.2003 godz. 10.00

Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Jak wykorzystać cienką warstwę magnetyczną w bezinwazyjnej chirurgii?
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.11.2003 godz. 10.00

Dr Marek W. Woch (ZFCS WFiTJ AGH)
Pomiary prądu krytycznego w YBCO z wykorzystaniem niskooporowych kontaktów srebrnych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.11.2003 godz. 10.00

Prof. dr hab. Józef Korecki (ZFCS WFiTJ AGH)
Zastosowanie niskoenergetycznych mionów do badań magnetyzmu cienkich warstw na przykładzie Fe/Ag/Fe
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 2.12.2003 godz. 10.00

Mgr Małgorzata Górska (Instytut Fizyki PAN, Poznań)
Zastosowanie absorpcji mikrofalowej w badaniach gigantycznego magnetooporu układów wielowarstwowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.12.2003 godz. 10.00

Prof. Gwynne James Morgan (Department of Physics and Astronomy, University of Leeds, UK)
Transport simulation of mesoscopic systems with nanoscale structure
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.12.2003 godz. 10.00

Mgr inż. Paweł Stoch (ZFCS WFiTJ AGH)
Oddziaływania nadsubtelne w związkach międzymetalicznych RTM2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.01.2004 godz. 10.00

Mgr inż. Adrian Wiecheć (ZFCS WFiTJ AGH)
Podatność magnetyczna cynkoferrytów
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.01.2004 godz. 10.00

 
Main page