Archive Seminars 2004/2005 (summer)

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Właściwości strukturalne i magnetyczne wodorków ErMn2Hx, NdMn2Hx i HoMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 31.05.2005 godz. 1000 Mgr Andrzej Krajewski (Instytut Fizyki UŚ, Katowice)
Badania termosiły w związkach o strukturze spinelowej
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.05.2005 godz. 1000 Mgr inż. Marek Onak (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Struktury krystaliczne, właściwości elektryczne i oddziaływania nadsubtelne występujące w związkach Gd(Mn,Co,Fe)2
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.05.2005 godz. 1000 Mgr inż. Piotr Wiśniowski (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Temperature and bias voltage dependence of dynamic conductance of Spin Valve Magnetic Tunnel Junctions (SV-MTJs)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.05.2005 godz. 1000 Prof. dr hab. Józef Korecki (ZFCS WFiIS AGH)
Dynamika w nanomateriałach badana przy użyciu promieniowania synchrotronowego
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 26.04.2005 godz. 1000 Prof. dr hab. Henryk Figiel (ZFCS WFiIS AGH)
Wodór w metalach - fascynujące właściwości i zastosowania
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.04.2005 godz. 1000 Mgr inż. Dariusz Zając (ZFCS WFiIS AGH)
Badania podwójnych perowskitów metodami MRJ i synchrotronowymi
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 12.04.2005 godz. 1000 Mgr inż. Michał Ślęzak (ZFCS WFiIS AGH)
Ultracienkie epitaksjalne warstwy Fe na powierzchni W(110)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.03.2005 godz. 1000 Dr Janusz Przewoźnik (ZFCS WFiIS AGH)
Właściwości strukturalne, transportowe, termiczne i magnetyczne związków (La2/3Ca1/3)(Mn1-xSnx)O3-´
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.03.2005 godz. 1000 Mgr inż. Jarosław Kanak (ZFCS WFiIS AGH Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Magnetyczne złącza tunelowe - wpływ bufora na strukturę krystaliczną i parametry magnetyczne
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.03.2005 godz. 1000 Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiIS AGH)
Dziesięć najważniejszych algorytmów (cz.II)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 1.03.2005 godz. 1000 Dr inż. Waldemar Tokarz (ZFCS WFiIS AGH)
Magnetotransport i magnetostrykcja w układzie (Nd1-xTbx)0.55Sr0.45MnO3
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.02.2005 godz. 1000 Mgr Marcin Zając (ZFCS WFiIS AGH)
Własności magnetyczne ultracienkich warstw magnetytu
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.02.2005 godz. 1000
Main page