Archive Seminars 2004/2005 (winter)  

MSc Vit Procházka (ZFCS WFiIS AGH)
NMR and synchrotron radiation study of La(MnCo)O3 system
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 5.10.2004 godz. 10.00

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (ZFCS WFiIS AGH, Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle)
Magnetyzm i polaryzacja spinowa w cienkich warstwach Co2MnSi
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 19.10.2004 godz. 10.00

Mgr inż. Tomasz Galek (ZFCS WFiIS AGH)
Badanie wodorków REMn2 techniką nieelastycznego rozpraszania elektronów (EELS)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.11.2004 godz. 10.00

Dr Maciej Czapkiewicz (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Obliczenia procesu przemagnesowania sprzężonych magnetycznie układów wielowarstowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.12.2004 godz. 10.00

Mgr Maria Dorogova (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
Synteza nowego wodorku YMn2H6 i jego właściwości
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.12.2004 godz. 10.00

Dr inż. Marcin Sikora (ZFCS WFiIS AGH)
„Odwracanie” magnetyzacji i uporządkowania orbitalnego w RVO3 (R=Y, Ho)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.01.2005 godz. 10.00

Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiIS AGH)
Dziesięć najważniejszych algorytmów
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.01.2005 godz. 10.00

Dr Dominique Aernout (IKS, K.U. Leuven)
Influence of the Magnetic Properties of the Cr Spacer on the Interlayer Coupling in Fe/Cr/Fe Trilayers
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.01.2005 godz. 10.00

 
Main page