Archive Seminar 2005/2006 (summer)

Mgr inż.Tomasz Zając (ZFCS WFiIS AGH)
Absorpcja mikrofal w manganitach typu (La,Ca)MnO3 podstawianych żelazem
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 28.02.2006 godz. 1000

MSc Adina Morozan (University of Bucharest)
Carbon materials for fuel cell technology (I)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.03.2006 godz. 1000

MSc Adina Morozan (University of Bucharest)
Carbon materials for fuel cell technology (II)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 14.03.2006 godz. 1000

Dr Krzysztof Turek (ZFCS WFiIS AGH
Magnesy Nd-Fe-B, kaczka po pekińsku i
Góry Skaliste
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 21.03.2006 godz. 1000

Dr Łukasz Gondek (ZFCS WFiIS AGH)
Właściwości fizyczne związku Ho3Cu4Sn4
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 20.03.2006 godz. 1000

MSc Nivas Babu Selvaraj  (ZFCS WFiIS AGH)
Materials for hydrogen storage
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 4.04.2006 godz. 1000

Dr Wojciech Karaś (ZFCS WFiIS AGH
)
Geometryczna algebra
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.04.2006 godz. 1000

Mgr inż. Jarosław Kanak (Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Symulacja widm dyfrakcyjnych dla nieperiodycznych układów wielowarstwowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.04.2006 godz. 1000

Mgr inż. Jerzy Grabowski (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Międzywarstwowe sprzężenia magnetyczne i transport elektronowy w epitaksjalnych złączach
tunelowych Fe/MgO/Fe na GaAs(001
)

Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 9.05.2006 godz. 1000
Mgr inż. Antoni Żywczak (ZFCS WFiIS AGH)
Ogniwa paliwowe niskotemperaturowe
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 16.05.2006 godz. 1000

Mgr inż. Marta Waśniowska (ZFCS WFiIS AGH)
Struktura elektronowa cienkich warstw Co na Pd(111)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 23.05.2006 godz. 1000Main page