Archive Seminar 2005/2006 (winter)

Dr Łukasz Gondek (ZFCS WFiIS AGH
Magnetyzm w heksagonalnych związkach ziem rzadkich RTX
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 11.10.2005 godz. 1000

Dr Dominique Aernout (ZFCS WFiIS AGH)
Dynamics in Cr observed in an Fe/Cr (110) multilayers
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 18.10.2005 godz. 1000

Mgr Vit Procházka (ZFCS WFiIS AGH
Badania właściwości strukturalnych i elektronowych związków La(Mn,Co)O3 metodą EXAFS
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 25.10.2005 godz. 1000

Mgr inż. Dorota Wilgocka–Ślęzak (ZFCS WFiIS AGH
Niekolinearne struktury magnetyczne w cienkowarstwowych układach Fe-Au
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 8.11.2005 godz. 1000

Mgr inż. Michał Ślęzak (ZFCS WFiIS AGH
Wzrost i właściwości magnetyczne Fe na płaskim oraz wicynalnym podłożu W(110)
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 15.11.2005 godz. 1000

Mgr inż. Antoni Żywczak (ZFCS WFiIS AGH)
Perspektywy energetyki wodorowej w Polsce
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 22.11.2005 godz. 1000

Mgr inż. Dariusz Zając (ZFCS WFiIS AGH)
Badania właściwości magnetycznych i elektronowych podwójnych perowskitów metodami XAS i NMR
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 29.11.2005 godz. 1000

Mgr inż. Liliana Kolwicz-Chodak (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Ciepło właściwe wodorków związków międzymetalicznych RMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 6.12.2005 godz. 1000

Mgr inż. Grzegorz Król (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Przełączanie osi łatwej w magnetycie
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 13.12.2005 godz. 1000

Dr Wilhelm Czapliński (Zakład Problemów Energetycznych WFiIS  AGH)
O tym nie piszą w podręcznikach: funkcja falowa fotonu
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.01.2006 godz. 1000

Mgr inż. Piotr Zachariasz (ZFCS WFiIS TJ AGH)
Właściwości strukturalne i magnetyczne wodorków ErMn2Hx, NdMn2Hx i HoMn2Hx
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.01.2006 godz. 1000


Main page