Archive Seminar 2006/2007 (winter)

Mgr in┐. Damian Rybicki (ZFCS WFiIS AGH
NMR w perowskitach manganowych
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 3.10.2006 godz. 1000

Dr Krystyna Schneider (ZFCS WFiIS AGH)
Nanocz▒stki magnetyczne w zastosowaniach biomedycznych

Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 10.10.2006 godz. 1000

Prof dr hab. Henryk Figiel (ZFCS WFiIS AGH)
Konferencja MH2006 - Hawaje

Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 17.10.2006 godz. 1000

Mgr in┐. Piotr Maj (
Katedra Elektroniki WEAIiE AGH)
Budowa i testy modu│u do pozycjoczu│ej detekcji niskoenergetycznego promieniowania X
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 24.10.2006 godz. 1000

Dr Anna Wasilkowska (ZFCS WFiIS AGH
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Sala seminaryjna, A-1 201, wtorek 7.11.2005 godz. 1000Main page